MENU

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia dolegliwości psychicznych. Psychoterapia psychoanalityczna to spotkania, podczas których możliwe jest zajęcie się Twoimi problemami emocjonalnymi i relacyjnymi oraz odkrywanie nieświadomych treści i łączenie ich z życiem codziennym. To właśnie często nieuświadomione konflikty wewnętrzne i lęki są przyczyną dolegliwości psychicznych. Podczas sesji terapeutycznych możliwe jest odkrywanie znaczenia objawów czy emocji, które często mają też swoje źródło w przeszłości. Psychoterapia ma na celu przyniesienie ulgi, poprawę jakości życia oraz rozwój wewnętrzny. Dzięki psychoterapii nie musisz się zmagać ze swoimi problemami w samotności.

Czym się różni pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna?

Pomoc psychiatryczna polega przede wszystkim na pomocy medycznej- postawieniu diagnozy oraz przepisywaniu lekarstw, a w trudniejszych przypadkach na hospitalizacji. Pomoc psychologiczna to pomoc przede wszystkim w diagnozie oraz we wsparciu psychologicznym. Zazwyczaj odbywa się parę spotkań, podczas których psycholog może wysłuchać i wesprzeć osobę w trudnym momencie życiowym, nie jest to jednak leczenie objawów. Pomoc psychoterapeutyczna jest metodą leczenia, jednak w odróżnieniu od leczenia sychiatrycznego nie stosuje się tu lekarstw, za to oddziaływanie poprzez kontakt terapeutyczny, warunki pracy, wzajemne zaangażowanie terapeuty i pacjenta może przynieść złagodzenie lub zniesienie dotkliwych objawów. Psychoterapia jest także metodą rozwoju wewnętrznego i ma na celu poprawę jakości życia pacjenta. Czasami stan zdrowia wymaga równoległego leczenia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego.

Ile trwa psychoterapia?

Psychoterapia krótkoterminowa trwa kilkanaście spotkań i zazwyczaj spotkania te dotyczą jednego problemu, z którym zgłosił się pacjent. Czasami psychoterapia krótkoterminowa prowadzi do podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii długoterminowej. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy pacjent czuje, że potrzebny mu głębszy i dłuższy kontakt terapeutyczny, odkrywa w sobie różne problemy, których wcześniej nie uświadamiał sobie i chce podjąć ich leczenie. W innych przypadkach od razu, na podstawie analizy problematyki pacjenta, jest zalecenie do podjęcia terapii długoterminowej. Psychoterapia długoterminowa trwa zazwyczaj kilka lat, a spotkania odbywają się 2-3 razy w ygodniu. Wówczas możliwe jest pełniejsze przepracowanie zgłaszanych problemów.

Czy leczenie psychoterapią musi tyle trwać, a spotkania muszą być tak często?

W celu pełniejszego przepracowania zgłaszanych przez pacjenta problemów zaleca się podjęcie terapii długoterminowej o określonej częstotliwości. Z sesji na sesję odkrywane jest podłoże objawów, pacjent może mierzyć się z długo skrywanymi uczuciami, z bólem psychicznym, którego doświadcza, może wygadać się terapeucie, dowiedzieć się o sobie i swoich mechanizmach postępowania, czy odczuwania. Na to potrzeba czasu. Czekanie z sesji na sesję może być trudnym okresem, dlatego dobrze jeśli sesje odbywają się często, wówczas pacjent może czuć ciągłość pracy podczas terapii oraz czuć się zaopiekowanym przez terapeutę.

Czy to nie uzależnia?

Psychoterapia ma na celu polepszenie jakości życia pacjenta. Przez jakiś czas pacjent może odczuwać konieczność dzielenia się wszystkim z terapeutą, tęsknić, czy czuć zniecierpliwienie podczas dłuższych przerw, jednak jest to pewien etap, potrzebny, aby z czasem pacjent mógł nauczyć się funkcjonować sam, bez terapii. Jest to proces często ługi i intensywny. Psychoterapia jest jednak rozwojem – trochę jak małe dziecko, które najpierw wymaga stałej opieki matki, z czasem uczy się stopniowo od niej separować, by w pewnym momencie radzić sobie samodzielnie w życiu.